ทางลัดสู่การค้นหามูลค่าการลงทุนโครงการ AGVs เบื้องต้น : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
ทางลัดค้นหา มูลค่าลงทุน AGVs ที่คุณสามารถทำเองได้

ทางลัดค้นหา มูลค่าลงทุน AGVs ที่คุณสามารถทำเองได้

การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการรถ AGV นั้นใช้เวลาในการวิเคราะห์การทำงานสูงมาก ไม่เหมือนกับสินค้าสำเร็จรูปที่สามารถเสนอราคาได้ทันที แต่ละโครงการต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดทั้งในด้านเทคนิคและราคา หากคุณต้องการประเมินความเป็นไปได้และมูลค่าโครงการรถ AGV คุณควรให้ข้อมูลกับผู้ผลิตอย่างครบถ้วน บทความนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าต้องเตรียมข้อมูลอะไรเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถตีราคาโครงการรถ AGV ให้คุณได้อย่างรวดเร็ว

 

กำหนดความต้องการเบื้องต้นในหนึ่งประโยค

จากการกำหนดกรอบด้วยประโยคสั้นๆเท่านี้ ก็จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตีกรอบการทำงานและเลือกรุ่นของรถ AGV ได้ง่ายขึ้น เช่น 
“ต้องการใช้รถ AGV ลากวัตถุดิบจากพื้นที่จัดเก็บมายังสายการผลิต”
“ต้องการใช้รถ AGV ในการจัดเก็บแพลเลทในคลังสินค้า”
“ต้องการใช้รถ AGV แทนที่ระบบสายพานลำเลียงในสายประกอบผลิตภัณฑ์”

 

ระยะเวลา กะการทำงาน 

คุณควรให้ข้อมูลด้วยว่า คุณต้องการให้รถ AGV ต้องทำงานวันละกี่ชั่วโมงหรือกี่กะ เพราะจำนวนกะมีผลต่อการเลือกแบตเตอรี่ รวมทั้งการจัดสรรระบบการชาร์จไฟของรถ AGVs และที่สำคัญ จะช่วยให้ทราบระยะเวลาในการคืนทุนของรถ AGV ด้วย หากการทำงานของบริษัทคุณคือ 3 กะ (หรือ 24 ชั่วโมง) คุณจะสามารถคืนทุนรถ AGV ได้ภายใน 1-2 ปี ขณะที่การทำงาน 2 กะต้องใช้เวลาคืนทุนตั้งแต่ 2-3 ปีขึ้นไป ส่วนการทำงานเพียงกะเดียวจะใช้เวลาคืนทุนนานกว่านั้นมาก

 

ตำแหน่งและพื้นที่ที่จะใช้งาน

พื้นที่ใช้งานของรถ AGV นอกจากจะมีผลต่อระยะเวลาและมูลค่าของโครงการแล้ว ยังส่งผลถึงบประมาณที่การซ่อมบำรุงรถด้วย ซึ่งเป็นจุดที่มักจะถูกมองข้ามไป พื้นที่ใช้งานที่มีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมกระทบมากเช่น อุณหภูมิสูง พื้นขรุขระ ต้องวิ่งระยะทางไกล ล้วนส่งผลต่อมูลค่าการซ่อมบำรุงและอัตราการคืนทุนของโครงการด้วย

 

สินค้าที่รถ AGV ต้องรองรับ

เนื่องจากรถ AGV มีหลายขนาดและรูปแบบ จึงต้องระบุข้อมูลของสินค้าที่รถ AGV ต้องรองรับให้ชัดเจน ได้แก่ 

  • ลักษณะของวัสดุ เช่น เป็นแพลเลทไม้ แพลเลทพลาสติก กล่องเหล็ก ลังกระดาษ หรือม้วน เป็นต้น
  • ขนาดของสินค้า สินค้าของคุณมีเพียงขนาดเดียว หรือหลายขนาด เพราะมีผลกับชนิดของรถ 
  • น้ำหนักของสินค้า ให้ระบุน้ำหนักสูงสุดที่รถต้องรองรับ เพราะมีผลต่ออุปกรณ์และขนาดของตัวรถ 
  • ภาพถ่ายของสินค้า เพื่อพิจารณาจุดที่ต้องระวังในการเข้าถึงสินค้าเช่น ตำแหน่งงาที่จะเสียบเข้าเพื่อตักสินค้า เป็นต้น
     

พื้นที่ใช้งาน 

ลูกค้าควรส่งแบบ AutoCAD ของพื้นที่ใช้งานให้กับผู้ผลิต เพื่อพิจารณาระยะทางการวิ่งและระยะเวลาในการทำงานที่รถ AGV ต้องทำให้ได้ จึงจะทราบจำนวนรถ AGV ที่ต้องมี เพื่อให้ตอบโจทย์ระยะทางและระยะเวลาในการทำงาน โดยระยะเวลาที่ต้องใช้ จะขึ้นอยู่กับระยะทาง และลักษณะของเส้นทาง เช่น เส้นทางเป็นทางตรงอย่างเดียว หรือมีแยก หรือโค้งกี่จุด โค้งแคบหรือหักศอกเกินกว่าที่รถ AGV จะเลี้ยวได้หรือไม่ ช่องทางวิ่งและพื้นที่โดยรอบมีสิ่งกีดขวางอื่นๆหรือไม่ หลายครั้งที่โครงการล่มเพราะพื้นที่ไม่เหมาะสมกับรถ AGV ดังนั้นการให้ AutoCAD ของพื้นที่ใช้งานผู้ผลิตจึงมีความจำเป็นมาก เพราะจะช่วยให้เห็นภาพเหล่านี้ได้

 

ตำแหน่งเบิกจ่ายและส่งสินค้า

ลูกค้าต้องระบุเส้นทางการวิ่งจากจุดไหนไปจุดไหน รวมทั้งตำแหน่งเบิกจ่ายและส่งสินค้าอย่างละเอียดให้ผู้ผลิตรับทราบด้วยว่า วางบนพื้น หรือบนชั้นวาง หรือที่ปลายสายพานลำเลียง เพื่อให้เลือกรถ AGV ที่เหมาะกับงาน

 

จำนวนภารกิจที่รถ AGV แต่ละคันต้องทำ

จำนวนครั้งในการทำงาน (หรือภารกิจ) จะมีผลต่อจำนวนรถที่ต้องใช้และมูลค่าโครงการโดยรวม ขอแนะนำให้ทำ matrix แบบนี้ และระบุตำแหน่งเบิกจ่ายด้วยตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้ทราบจำนวนครั้งต่อชั่วโมงที่รถ AGV ต้องวิ่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เมื่อทราบระยะทางและจำนวนของภารกิจ จึงจะสามารถคำนวณจำนวนรถ AGV ที่ต้องใช้ 

 

ภารกิจ

ไปยังตำแหน่งที่

รวม

จากตำแหน่งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรถ AGV และระบบ

รถ AGV จะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องไปรับสินค้าจากจุดใดไปส่งที่จุดใด ซึ่งเป็นประเด็นที่ยากที่จะหารือตั้งแต่ตอนต้น แต่หากคุณสามารถให้ข้อมูลได้ ก็จะดีมาก เช่น
“ระบบ ERP จะให้ข้อมูลตำแหน่งเบิกจ่ายและส่งสินค้า”
“เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายจะทำการสั่งงานผ่านหน้าจอที่สถานีเบิกจ่าย”
“สายการผลิตจะเรียกขอวัตถุดิบโดยการกดปุ่มเรียกที่สายผลิตนั้นๆ”
“PLC ของสายพานลำเลียงทำการเรียกรถ AGV มาเมื่อสินค้ามาถึงปลายสาย”
อันที่จริงมีตัวแปรและความเป็นไปได้อีกมากกว่าร้อยที่มีผลต่อมูลค่าของโครงการ ดังนั้นจึงควรให้ข้อมูลให้ละเอียดให้มากที่สุด

 

แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.agvnetwork.com/how-to-have-an-initial-agv-system-investment-cost-quickly
โดยทีมงานสื่อสารการตลาด บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด

 

*สื่อโฆษณา/ชิ้นงาน ข้อความในบทความนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

The commercial, including articles and artworks shown is an intellectual property of Jenbunjerd Co.,Ltd.
Unauthorized reproduction is prohibited and may subject to criminal prosecution.