เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Featured Productsบริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
เป็นผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้าย
ที่มีความหลากหลายมากที่สุดของประเทศ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จ หรือ Total Solution
ด้วยการบริการแบบครบวงจร
Map Showroom