รถกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็ก OPSM-0930 : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

OPSM-0930

รับคำปรึกษา ฟรี!

29676

There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent!!

OPSM order picker is a high-powered solution for facilities and outlets that regularly handle high lift tasks including stock picking, inspection maintenance and installation. It is the best order picker rising tor liberation of labor.

  • Compact structure - With compact body of 750 mm width and the low stand height, OPSM is able to easily pass along narrow shop aisles and through low doors. The adjustable loading tray is mesh-designed, providing good visibility downward for safety.
  • Safety Gate - Active sensor automatically cuts the power cycle if the platform is above 500mm and the gate is left open. Meanwhile, the lifting speed will decelerate for safety concern.
  • Ease Control - Fingertip control, including accelerator, lifting & lowering, turtle speed, emergency stop button. Easy steering in tight space.
  • Hand Sensor - With hand sensor on the control handle to start travel, lift and lower.
  • Tow device (option) - Tractor tow device is available, helping to pull trailers when needed.
  • Dual Foot Pedals - Dual foot sensors will detect if the operator has both feet properly positioned on the platform.
Model Load Capacity Lifting Platform Height Battery Type
OPSM-0930 - Lifting Tray 90 kg
- Transport Tray 150 kg
- Standing Platform 100 kg
3000 mm Deep Cycle