มีปัจจัยอะไรบ้าง..ที่ส่งผลกับราคาของ Robotic Palletizer : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
<p>ส่องดู..ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของ Robotic Palletizer มีอะไรบ้าง?</p>

ส่องดู..ปัจจัยที่มีผลต่อราคาของ Robotic Palletizer มีอะไรบ้าง?

ราคาของหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทอัตโนมัติ (Robotic Palletizer) มาจากหลายปัจจัย นอกจากตัวสินค้าแล้ว ยังรวมถึงรูปแบบการใช้งาน สภาพแวดล้อมการทำงาน การควบคุม เชื่อมต่อ ต่างๆมากมาย

 1. สมรรถนะหลักของแขนกล เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลต่อภาพรวมของราคา Robotic Palletizer ประกอบด้วยชิ้นส่วนพื้นฐานคือ หุ่นยนต์ มือจับ ซอฟท์แวร์ เซ็นเซอร์ และ base frame ราคาจะแตกต่างกันไปตามความต้องการใช้งาน เช่น ยิ่ง reach ไกล ยิ่ง Payload (น้ำหนัก) ของสินค้ามาก หรือต้องการความเร็วในการทำงาน ก็ต้องใช้แขนกลที่มีราคาสูงขึ้น รูปแบบการทำงาน โดยทั่วไปมักจะใช้แขนกลแบบ 4 แกน แต่ในกรณีที่สินค้าต้องถูกจับหมุน เอียง หรือใช้ในฟังก์ชั่นอื่นๆก็ ควรจะเลือกแบบ 5-6 แกน ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ได้แก่ น้ำหนักของสินค้า ความเร็วในการทำงานแต่ละรอบ ความสูงของพาเลท แพทเทิร์นการจัดวางบนพาเลท จำนวนสินค้าต่อสายการผลิต เป็นต้น
 2. ดีไซน์ของมือจับ (EoAT) ดีไซน์และการกำหนดค่าของมือจับมีผลต่อราคาเป็นอย่างมาก EoAT แบบเบสิกที่สามารถหยิบจับกล่องหรือถุงและวางเรียงบนพาเลท ราคามักจะไม่สูง แต่หาก EoAT ที่ต้องได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อทำงานหลายอย่าง และหยิบจับสินค้าที่มีรูปทรงที่แตกต่างจากทั่วไป หรือแตกได้ ก็จะมีผลต่อราคาเพิ่มเติม
 3. สภาพแวดล้อมการทำงาน อยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนจัดเย็นจัดหรือไม่ มีสารเคมีหรือสารอันตรายหรือไม่ ในสภาพอุณหภูมิเย็นจัดอย่างในโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง ปกป้องแขนกลด้วยปลอกฉนวน เพื่อป้องกันท่อลมจากความเย็นจัด ขณะที่ในอุณหภูมิร้อนจัด ไม่เพียงแต่ตัวแขนกลเท่านั้นที่ต้องติดตั้งระบบระบายความร้อน แต่รวมถึงระบบไฟฟ้าและระบบสำคัญอื่นๆด้วย
 4. การจ่ายพาเลทและสลิปชีท เนื่องจากระบบการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีการไหลของพาเลทหรือสลิปชีทอย่างต่อเนื่อง กระบวนการการจ่ายพาเลทหรือสลิปชีทจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในช่วงการประเมินราคา ซึ่งวิธีการทั่วไปก็คือ มีระบบภายนอกทำงานนี้ด้วยเครื่องจ่ายพาเลทแบบอัตโนมัติ แต่สำหรับการทำงานที่ไม่ต้องการความเร็วมาก ก็สามารถโปรแกรมให้แขนกลทำเรื่องจ่ายพาเลทด้วย ซึ่งจะช่วยให้ตัดค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องจ่ายพาเลทไปได้ แต่ก็ต้องมีการออกแบบและโปรแกรมแขนกลเพิ่มเติมด้วย 
   
 5. การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัตโนมัติต้นน้ำ แม้อุปกรณ์อัตโนมัติต้นน้ำอาจจะไม่กระทบกับราคาของ Robotic Palletizer โดยตรง แต่จะกระทบกับความสามารถในการเชื่อมต่อ Robotic Palletizer เข้าด้วยกัน หลายรุ่นมีระบบแบบ เข้า 1 ออก 1 หรือ เข้า 2 ออก 2 ซึ่งรูปแบบเหล่านี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด อย่างไรก็ดี บางครั้งการออกแบบให้เชื่อมต่อกับระบบต้นน้ำได้ก็มีความสำคัญมากกว่าราคาของ Robotic Palletizer
 6. ระบบควบคุม ในหลายๆกรณี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดีไซน์ระบบและเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต้นน้ำ/ปลายน้ำ รวมถึงการออกแบบระบบควบคุม ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาพรวมของราคาโครงการ โดยทั่วไป System Integrator จะสามารถโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อทำงานซ้ำๆในสายการผลิตอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ System Integrator ทุกรายจะสามารถเชื่อมโยงระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน และให้หุ่นยนต์สื่อสารกับระบบอื่นๆที่เหลือทั้งหมด ทั้งสายพาน เครื่องพันพาเลท เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์  
 7. ซอฟท์แวร์ การใช้โปรแกรมเฉพาะของหุ่นยนต์จะช่วยให้การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์นุ่มนวลขึ้น ช่วยลดการสึกหรอและยืดอายุของหุ่นยนต์ 
 8. โครงสร้างรองรับ Robotic Palletizer มีน้ำหนักมาก อาจจำเป็นต้องมีการปรับพื้น เพื่อให้สามารถรองรับเครื่องได้ ซึ่งก็จะเป็นงบประมาณที่เพิ่มเข้ามา
 9. ความปลอดภัย การนำระบบต่างๆที่จะช่วยด้านความปลอดภัยให้กับระบบ ไม่ว่าเป็นสแกนเนอร์ เซ็นเซอร์ safety switches และรั้วกั้น อาจจะเป็นงบประมาณที่ต้องเพิ่มขึ้นมา แต่ก็เป็นเรื่องจำเป็น 
 10. การซ่อมบำรุงตามระยะรับประกัน และการสต็อกอะไหล่ที่จำเป็น เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะจะเป็นตัวช่วยให้อุปกรณ์ทำงานอย่างราบรื่น แขนกลเป็นเครื่องจักรที่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา ซึ่งจะมีการเสื่อมตามการใช้งาน ควรได้รับการซ่อมบำรุงประจำปีทุกปี แขนกลที่ได้รับการดูแลอย่างดี ก็ย่อมจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และยางหรือโฟมของมือจับสูญญากาศ ควรต้องเปลี่ยนเป็นระยะๆ อาจจะโดยเจ้าหน้าที่ของโรงงานเอง หรือ outsource โดยการทำสัญญาบริการกับ System Integrator
 11. การอบรม ต้องให้มีการอบรมที่ไซท์งานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยทั่วไปผู้ใช้งานควรจะสามารถใช้งานเบื้องต้นได้ เช่น การเดินเครื่อง หยุดเครื่อง รวมทั้งสามารถทำให้แขนกลทำงานต่อเนื่องจากที่ทำค้างไว้หากมีการหยุดกะทันหัน และควรมีการกำหนด System Champion ที่เป็นผู้ใช้งานหลัก เพื่อช่วยสอนทีมงานคนอื่นๆด้วย

 

 

*สื่อโฆษณา/ชิ้นงาน ข้อความในบทความนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

The commercial, including articles and artworks shown is an intellectual property of Jenbunjerd Co.,Ltd.
Unauthorized reproduction is prohibited and may subject to criminal prosecution.