Jumbo By Jenbunjerd

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

รถลากจูงระบบไฟฟ้า JUMBO เชื่อถือได้ในเรื่องของความแข็งแรงทนทาน ได้รับพิสูจน์แล้วว่าสามารถรับมือกับการทำงานต่อเนื่องถึง 3 กะ รถที่จำหน่ายตั้งแต่ปี 2539 ยังมีใช้งานอยู่ในสถานประกอบการของลูกค้าหลายแห่งและผ่านการใช้งานมามากกว่า 25,000 ชั่วโมง อ่านต่อ...