Mobile Racking : Jenbunjerd Corporate : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

ชั้นวางอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนที่

รับคำปรึกษา ฟรี!

Verify Code : 44344

There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent!!


ชั้นวางอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนที่ หรือ Mobile Rack

เป็นชั้นวางคล้าย Selective Rack ที่สามารถเลื่อนชั้นวางให้เคลื่อนในแนวซ้ายและขวา เพื่อเปิดช่องทางให้รถยกเข้าไปตักสินค้าที่ต้องการ จึงเป็นที่สามารถประหยัดพื้นที่ได้มากถึง 80%

 

 

 

ประสิทธิภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้ Mobile Rack

 • ชั้นวางแบบเคลื่อนที่มีการใช้พื้นที่เฉลี่ย 98% ของพื้นที่ในการจัดเก็บบนชั้นวางทั้งหมด และใช้พื้นที่แนวราบในการจัดเก็บคิดเป็น 63%
 • หากเปรียบเทียบกับชั้นวาง Selective Rack สามารถลดขนาดพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บไปได้ถึง 40% หรือเพิ่มปริมาณจัดเก็บขึ้น 80% จากเดิม
 • เป็นชั้นวางที่ความหนาแน่นสูง แต่ยังคงสามารถเข้าถึงสินค้าได้ 100%
 • ชั้นวางประเภทนี้ส่วนใหญ่มักใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็น เนื่องจากเป็นการจัดเก็บที่มีความหนาแน่นสูงจึงลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าลงได้ รวมทั้งลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านนี้ลง
 • สินค้าที่จัดเก็บมีความปลอดภัยสูงและลดความเสี่ยงในการถูกขโมย
 • ชั้นวางแบบเคลื่อนที่ได้ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน คือสามารถทำงานได้ทั้ง 2 แบบ (แบบ Manual และ Auto)
 • ระบบควบคุมความปลอดภัยในการใช้งานชั้นวางแบบเคลื่อนที่ จะมีการทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ในแต่ละแถว จึงทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยในการใช้งานอย่างแน่นอน
 • ด้านหน้าของชั้นวางเคลื่อนที่แต่ละแถวบริเวณ Operation Panel จะมีปุ่ม Emergency ซึ่งเมื่อปุ่มถูกกด ชั้นวางเคลื่อนที่จะหยุดการเคลื่อนที่ทันที
 • โครงสร้างระหว่างชั้นวางมีความยืดหยุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อชั้นวางเคลื่อนที่ต้องหยุดการทำงานกะทันหันหรือเกิดแผ่นดินไหว ตัวชั้นวางจะมีการแกว่งตัวเล็กน้อยเพื่อรักษาสมดุล ไม่ให้ชั้นวางล้ม
 • ใช้งานร่วมกับรถยกทั่วไปได้ ยกเว้นรถยกสูงแบบมีขายื่นมาด้านหน้าตัวรถ (Stacker)