Visit DC : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

ข้อปฏิบัติขอเข้าเยี่ยมชม DC

  • ผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องแนบจดหมายระบุถึงวัตถุประสงค์ในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด
  • แจ้งทะเบียนรถก่อนการเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าภายในเวลา 7 วันทำการ
  • กรุณาตรงต่อเวลาที่ระบุในกำหนดการเข้าเยี่ยมชม เพื่อความเป็นประโยชน์แก่ท่าน
  • กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า
  • โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ของวิทยากรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า
  • งดการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวภายในศูนย์กระจายสินค้า
  • งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และงดสูบบุหรี่ขณะเดินเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า

รายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด

วันที่เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร พุธ พฤหัส และ ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของทุกเดือน
สถานที่ : ศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
กำหนดการเยี่ยมชม : รอบเช้า 09.00-12.00 น.
รอบบ่าย 13.00-16.00 น.
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม : ไม่เกิน 60 ท่าน