การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์


รถลากจูงระบบไฟฟ้าเล็กกะทัดรัด ที่บริษัทฯ เริ่มผลิตจำหน่ายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) รุ่นปัจจุบันได้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนารูปแบบ จากผู้เชี่ยวชาญไทยและต่างประเทศหลายแขนง