ชั้นวางแบบ FIFO / Flow Rack : Jenbunjerd Corporate : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

ชั้นวางแบบ FIFO / Flow Rack

รับคำปรึกษา ฟรี!

Verify Code : 44498

There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent!!


Flow Rack เป็นชั้นวางที่มีระบบลูกกลิ้งอยู่ภายในแพลเลท สินค้าจะเคลื่อนไปในทางเดียว เก็บสินค้าได้มากเช่นเดียวกับ Drive-In Rack

 

 

คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้

 • ชั้นวางแบบ FIFO / Flow Rack มีการใช้พื้นที่เฉลี่ย 90% ของพื้นที่ในการจัดเก็บบนชั้นวางทั้งหมด และใช้พื้นที่แนวราบในการจัดเก็บคิดเป็น 55%
 • ความสามารถในการเข้าถึงสินค้าทันทีได้ 10%
 • ความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของสินค้าและการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังอย่างอัตโนมัติ คือ จุดเด่นของชั้นวางประเภทนี้
 • เหมาะสำหรับสินค้าที่มีอายุในการเก็บรักษา หรือสินค้าที่ต้องมีการหมุนเวียน โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเป็นกลุ่มหรืองวด และคลังสินค้าที่เก็บสินค้าที่มีจำนวน SKUs น้อย แต่มีปริมาณการจัดเก็บสินค้าต่อ SKUs เป็นจำนวนมาก
 • ในแต่ละช่องของชั้นวางควรจัดเก็บสินค้า SKUs เดียวกัน
 • สินค้ามีความปลอดภัยสูงเนื่องจากรถยกไม่สามารถเข้าไปภายในชั้นวางได้
 • ระยะห่างระหว่างแพลเลทในชั้นวางที่รอรถยกมาตักและแพลเลทที่รอเข้าไปแทนที่จะมี Stopper คอยกั้น เพื่อความปลอดภัยและง่ายต่อการทำงาน โดย Stopper จะทำงานด้วยกลไกที่เชื่อมต่อกับ Safety Separator
 • ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน เช่น ต้องการแสงสว่างบริเวณด้านหน้าและด้านหลังชั้นวางเท่านั้น

 

Specifications

 • Rack Dimension: (WxDxH)
            Width: ประมาณ 1350 mm / Lane (ตามขนาด Pallet )
            Depth: Double Deep ขึ้นไป อยู่ที่การออกแบบ และความต้องการของลูกค้า
            Height: 2 Level ขึ้นไป อยู่ที่การออกแบบ 
 • Color: Epoxy Powder or Pre-Galvanize 
 • สามารถใช้งานในอุณหภูมิ -25 – 35 องศาเซลเซียส