Racking & Shelving Systems<br>ชั้นวางอุตสาหกรรม: เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

Racking & Shelving System หรือชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญในระบบคลังสินค้าและ Intralogistics ของทุกองค์กร ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่ชนิดสินค้าที่จัดเก็บ ลักษณะความต้องการใช้งาน รวมถึงสเป็คของอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า เช่น รถ Forklift, Reach Truck, Hand Pallet Truck ที่ลูกค้ามีใช้งานอยู่ด้วย การเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรมในการจัดเก็บหรือจัดวางสินค้าให้ถูกประเภทสามารถเพิ่มปริมาณการจัดเก็บในบริเวณพื้นที่ที่จำกัดและเป็นการใช้พื้นที่คลังสินค้าหรือโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย

เจนบรรเจิด มีชั้นวางอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ ชั้นวาง Selective Rack, Mobile Rack, Drive-In Rack, FIFO/Flow Rack, Push Rack, Long Span Rack, ชั้นวางสำหรับวัสดุยาว หรือ Cantilever Rack, ชั้นลอย หรือ Mezzanine Floor

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลังสินค้าและ Intralogistics ให้บริการด้านระบบคลังสินค้าแบบครบวงจรในการให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ชั้นวางอุตสาหกรรม และอุปกรณ์จัดเก็บ ยก ย้าย พร้อมบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ

เจนบรรเจิด ยกระดับธุรกิจคุณด้วยนวัตกรรมการจัดเก็บ ยก ย้าย