Conveyor แบบยืดหด Flexible Conveyor - Jenbunjerd : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

สายพานลำเลียงแบบยืดหด

รับคำปรึกษา ฟรี!

Verify Code : 12291

There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent!!


Conveyor เป็นระบบลำเลียงสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการจัดการวัสดุและอุปกรณ์ ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพใช้งาน มีความคล่องตัวสูง สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ตามความต้องการ โฟกัสได้แม่นยำ ติดตั้งได้ง่าย และประหยัดพื้นที่ เหมาะใช้ในงานลำเลียงสินค้าในแนวราบ เช่น ในตู้คอนเทนเนอร์ งานขนส่ง ศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนสายงานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยลดการใช้แรงงานคนและประหยัดพื้นที่