Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) : Jenbunjerd Corporate : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติAutomated Storage/Retrieval System (AS/RS)

รับคำปรึกษา ฟรี!

Verify Code : 48881

There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent!!


เป็น ASRS คลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าแนวราบเต็มพื้นที่ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) ที่มีความแม่นยำสูง จึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุด เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่ต้องการเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บมากขึ้น และมีปริมาณสินค้าเข้า – ออกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังสามารถลดจำนวนพนักงานและระยะเวลาที่สูญเสียในการทำงาน
แบ่งการจัดเก็บสินค้าออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • Unit Load (สำหรับจัดเก็บสินค้าที่เป็นแพลเลท)
 • Mini Load (สำหรับจัดเก็บสินค้าที่เป็นกล่อง ตะกร้า หรือถาดที่มีขนาดเล็ก)

 

 

ประสิทธิภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้ AS/RS

 • ระบบ AS/RS ช่วยให้ใช้พื้นที่จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้พื้นที่ในแนวราบ เนื่องจากระบบ AS/RS ใช้พื้นที่ในอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด (มีการใช้พื้นที่เฉลี่ย 95% ของพื้นที่ในการจัดเก็บบนชั้นวางทั้งหมด และใช้พื้นที่แนวราบในการจัดเก็บคิดเป็น 59% ของพื้นที่ทั้งหมด)
 • การจัดเก็บสินค้าด้วยระบบ AS/RS เป็นระบบอัตโนมัติ ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรับมือกับการจัดเก็บ-เบิกจ่ายปริมาณมากได้ดีเยี่ยม รวดเร็วและแม่นยำ
 • ความสามารถในการเข้าถึงสินค้าทันทีโดยระบบอัตโนมัติ 100%
 • สำหรับสินค้าที่ต้องการจัดเก็บเป็นจำนวนมาก แต่อัตราการเคลื่อนไหวไม่มากนัก สามารถใช้ระบบ AS/RS ที่มีชั้นวางแบบความลึกสองแพลเลทเพื่อเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บได้
 • กรณีจัดเก็บสินค้าเป็นจำนวนมาก สามารถเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บด้วยชั้นวางแบบ Double Deep 
 • สามารถกำหนดโซนจัดเก็บ-เบิกจ่ายสินค้าที่มีอัตราการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันด้วยระบบ WMS (optional)
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายในคลังสินค้า ค่าความเสียหายที่เกิดจากการทำงานผิดพลาด รวมทั้งจำนวนพนักงานภายในคลังสินค้า
 • เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยของสินค้าที่จัดเก็บ