Selective Rack ชั้นวางแบบเลือกพาเลทได้
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Selective Rack

ชั้นวางแบบเลือกแพลเลทได้

ชั้นวางแบบเลือกแพลเลทได้
Selective Rack / Pallet Rack

เป็นชั้นวางที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ประกอบง่าย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย สามารถปรับระยะห่างของชั้นวางแต่ละชั้นได้ตามความต้องการ