Mezzanine Floor
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Mezzanine Floor

ชั้นลอย

ชั้นลอย
Mezzanine Floor

เป็นชั้นวางแบบชั้นลอยซึ่งอาจมี 2-3 ชั้น ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสินค้า โดยไม่ต้องต่อเติมอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน สามารถโยกย้ายได้ง่าย