Mezzanine Floor

Mezzanine Floor

ชั้นลอย

ชั้นลอย
Mezzanine Floor

เป็นชั้นวางแบบชั้นลอยซึ่งอาจมี 2-3 ชั้น ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสินค้า โดยไม่ต้องต่อเติมอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน สามารถโยกย้ายได้ง่าย


คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้

  • เป็นทางเลือกของการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บอย่างรวดเร็วและใช้เงินลงทุนน้อยภายในอาคารเดิมที่มีอยู่
  • ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในอากาศ โดยการเพิ่มชั้นลอย จึงสามารถลดการใช้พื้นที่ในแนวราบ
  • สามารถแบ่งพื้นที่ได้หลากหลาย ยืดหยุ่นในการใช้งาน
  • มีประตูรางเลื่อนเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมในการขนถ่ายสินค้าโดยรถยกระหว่างชั้นล่างและชั้นลอย เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน และมีความปลอดภัยสูง
  • มีแผ่นพื้นให้เลือกหลายชนิดทั้งแบบทึบและโปร่ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน

 

Specifications

  • Floor Dimension: (WxLxH) ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างาน และความต้องการของลูกค้า
  • Floor Load: 500 kg / sqm  Max
  • Floor: Steel Plank / Plywood / Viva Board
  • Color: Epoxy Powder 
  • สามารถใช้งานในอุณหภูมิ -25 – 35 องศาเซลเซียส