Flexible Conveyor ขนถ่ายลำเลียงสินค้า
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Flexible Conveyor

สายพานลำเลียงแบบยืดหด

สายพานลำเลียงแบบยืดหด
Flexible Conveyor

เป็นระบบลำเลียงสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการจัดการวัสดุและอุปกรณ์ ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพใช้งาน มีความคล่องตัวสูง สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ตามความต้องการ โฟกัสได้แม่นยำ ติดตั้งได้ง่าย และประหยัดพื้นที่ เหมาะใช้ในงานลำเลียงสินค้าในแนวราบ เช่น ในตู้คอนเทนเนอร์ งานขนส่ง ศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนสายงานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยลดการใช้แรงงานคนและประหยัดพื้นที่