Yale

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

Yaleได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1844 เมื่อนาย Linus Yale Jr. แห่งเมืองคอนเน็กติกัตได้ประดิษฐ์ไส้กุญแจระบบพิน (pin-tumbler cylinder lock) และได้ทำให้กลุ่มสินค้าวิศวกรรมภายใต้ชื่อของเขากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพและความคงทนเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของนวัตกรรมการเจริญเติบโต อ่านต่อ...