รถลากจูงระบบไฟฟ้า แบบยืนขับ QDD-H series

QDD-H

รถลากจูงระบบไฟฟ้า แบบยืนขับ QDD-H series

รถลากจูงระบบไฟฟ้า แบบยืนขับ QDD-H series

  • ความสามารถในการลากจูงสูงสุด 2,000 / 3,000 / 4,500 กก.
  • เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีสายการผลิตต่อเนื่อง
  • แท่นยืนแบบดูดซับแรงสั่นสะเทือน พร้อมลายกันลื่น


Contact
Industrial Trucks & Parts
Tel 02-096-9898 Ext 1201-1205
Fax 02-015-2440
E-mail: mhe@jenbunjerd.com