ทำไมต้องรถยก Yale
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

ทำไมต้องรถยก Yale


Yale เป็นรถยกคุณภาพเยี่ยมของโลก ที่มีประวัติและการพัฒนาการมากว่า 140 ปี และเป็นบริษัทรถยกรายแรกๆ ที่ได้มีการพัฒนารถยกลากและรถลากจูงระบบไฟฟ้า ซึ่งได้จำหน่ายสู่ตลาดตั้งแต่ปี 1920 และได้มีการพัฒนารถยกระบบเครื่องยนต์ในปี 1950 นับจากนั้นเป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยกอีกหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการร่วมทุนกับ บริษัท Sumitomo Heavy Industries ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตรถยกสำหรับรองรับตลาดเอเชีย

เมื่อเราพูดว่าเราจะทำงานร่วมกัน นั้นเป็นสัญญาของเรา

 • เราคิดเสมอว่าลูกค้าแต่ละรายย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน
 • เราต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบยาวนานและยั่งยืน
 • เรามีเครือข่ายทั่วโลกด้วยผู้แทนจำหน่ายคุณภาพที่คัดสรรอย่างเข้มงวด
 • เรามีเงื่อนไขทางการเงินที่หลากหลายและเหมาะสม

เราจะดูแลท่านตลอดอายุการใช้งาน

 • เพื่อให้ท่านทำงานได้อย่างราบรื่น
 • เตรียมชิ้นส่วนและอะไหล่พร้อมตลอดเวลากว่า 3 ล้านชิ้น
 • ส่งมอบสินค้าตามใบสั่งซื้ออย่างรวดเร็ว และสต็อคสินค้าพร้อมส่ง 96%
 • มีโปรแกรมจัดการรถยกแบบครบวงจร
 • มีวิศวกรเคลื่อนที่และการบำรุงรักษาถึงที่

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทั้งทางเทคนิคและคุณภาพ

 • Yale เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล
 • ใช้เงินลงทุนในงานออกแบบและพัฒนาสินค้าปีละกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • โรงงานผลิตของ Yale ใช้เทคโนโลยีการผลิตความต้องการ (Demand Flow Technology-DFT) ส่งผลให้ต้นทุนในการประกอบการต่ำลง เราประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติตามตามกระบวนการ DFT ด้วยปัจจัยพื้นฐานด้านความปลอดภัย
  คุณภาพ การส่งมอบ ต้นทุน กำลังใจ และสิ่งแวดล้อม
  • ความปลอดภัย : ความปลอดภัยต้องสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ในกิจกรรมทุกอย่างที่เราทำ
  • คุณภาพ : ของเสียระหว่างการผลิตเป็นศูนย์ ไม่มีการลดคุณภาพสินค้าเป็นอันขาด
  • การส่งมอบ : Yale ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นแรงขับเคลื่อน
  • ต้นทุน : กำจัดการสูญเสียในการผลิตอย่างไม่ลดละ
  • กำลังใจ : ความภาคภูมิใจ ความผูกพันธ์ทางใจ และการทำงานเป็นทีม
  • สิ่งแวดล้อม : ยึดหลักการลด นำกลับมาใช้ใหม่ หมุนเวียนใช้ และความรับผิดชอบ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ทั้งที่โรงงานที่เมือง Craigavon ประเทศไอร์แลนด์ และเมือง Nijmegen ประเทศเนเธอร์แลนด์