Stretch Wrapping System : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

เครื่องพันพาเลท Wrapping Machine

รับคำปรึกษา ฟรี!

Verify Code : 33842

There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent!!

     เครื่องพันพาเลทหรือเครื่องเครื่องพันฟิล์ม (Pallet Wrapping Machine) เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการห่อหุ้มสินค้าที่วางบนพาเลทด้วยฟิล์มยืด เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยขณะขนส่งและเก็บรักษาสินค้า ถือเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญในการหีบห่อและจัดการสินค้าในคลัง เนื่องจากสามารถทำงานได้รวดเร็วและประหยัดแรงงานได้อย่างดีเยี่ยม
     เครื่องพันพาเลทในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ เครื่องพันฟิล์มระบบ Manual เครื่องพันฟิล์มกึ่งอัตโนมัติ เครื่องพันฟิล์มแบบรถวิ่ง รวมทั้งเครื่องพันฟิล์มอัตโนมัติเต็มระบบ
     จากการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้เครื่องพันพาเลท สามารถปรับใช้งานได้กับพาเลทหลากหลายแบบ และปรับเปลี่ยนตามขนาดและรูปร่างของพาเลทต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น คุณสมบัติสำคัญของเครื่องพันพาเลทที่ควรพิจารณา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกห่อหุ้มอย่างมั่นคงปลอดภัย เก็บรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ระบบยืดฟิล์ม ความสามารถในการตัดฟิล์มอัตโนมัติ และการปรับความเร็วในการหมุนของแผ่นจาน
     โดยปกติแล้วเครื่องพันพาเลทประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ ได้แก่ จานหมุนสำหรับหมุนพาเลท อุปกรณ์จับยึดฟิล์มยืด และแผงควบคุมสำหรับการปรับตั้งค่าการห่อหุ้มสินค้า เป็นต้น ขั้นตอนในการใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการวางพาเลทสินค้าลงบนจานหมุนและเปิดเครื่อง จากนั้นจานหมุนจะเริ่มหมุนในขณะที่ฟิล์มยืดจะทำหน้าที่ห่อและพันฟิล์มให้กับสินค้า วนเป็นรอบ ๆ จนครบตามที่มีการตั้งค่าไว้
     เครื่องพันพาเลทเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาตอบโจทย์ในด้านการจัดการสินค้าและหีบห่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสียหายต่อสินค้า ช่วยให้การพันพาเลทเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ลดอัตราสิ้นเปลืองม้วนฟิล์ม ลดแรงงาน ประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของสินค้าได้อีกด้วย ถือเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญไม่แพ้อุปกรณ์อื่น ๆในคลังสินค้าที่ใช้ในการจัดการสินค้าและการบรรจุหีบห่อในยุคปัจจุบัน