Rack: เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

ชั้นวางอุตสาหกรรม

การเลือกชั้นวางอุตสาหกรรมในคลังสินค้าหรือโรงงานให้เหมาะสมสามารถเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย ประเภทของชั้นวางอุตสาหกรรมสำหรับจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าหรือโรงงานมีหลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญต้องคำนึงถึงลักษณะสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ จำนวนชนิดของสินค้า ระบบหมุนเวียนสินค้าที่จัดเก็บในคลัง พื้นที่ทางเข้า - ออก ความสูงของเพดาน ชนิดของพาเลท ขนาดของช่องทางเดินรถยก และชนิดของรถโฟล์คลิฟท์ หรืออุปกรณ์รถยกลากต่างๆที่มีใช้งานในคลังสินค้า เป็นต้น

เจนบรรเจิด เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบ Intralogistics ให้บริการด้านระบบคลังสินค้าแบบครบวงจรด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ชั้นวางอุตสาหกรรมและอุปกรณ์จัดเก็บ ยก ย้าย สำหรับงานคลังสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญ ฟรี!

เจนบรรเจิด ยกระดับธุรกิจคุณด้วยนวัตกรรมจัดเก็บ ยก ย้ายในการพิจารณาเลือกใช้ชั้นวางอุตสาหกรรมที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับการใช้งานในคลังสินค้าหรือโรงงานของคุณ สามารถพิจารณาคุณสมบัติของชั้นวางแต่ละประเภท ได้ดังต่อไปนี้

 • Selective Rack เป็นชั้นวางอุตสาหกรรมที่นิยมใช้แพร่หลาย สามารถปรับระยะห่างของชั้นวางแต่ละชั้นได้ตามความต้องการ ติดตั้งง่าย เหมาะกับคลังสินค้าที่มีชนิดหรือประเภทของสินค้าที่มีหลาย SKUs
 • Mobile Rack สามารถเลื่อนชั้นวางให้เคลื่อนในแนวซ้ายและขวา เพื่อเปิดช่องทางให้รถยกเข้าไปตักสินค้าที่ต้องการ เป็นชั้นวางอุตสาหกรรมที่สามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้มากถึง 80%
 • Drive-In / Drive Through Rack เก็บสินค้าได้มากกว่า Selective Rack ถึง 30-40% เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มี SKU น้อย
 • FIFO / Flow Rack มีระบบลูกกลิ้งอยู่ภายในพาเลท สินค้าจะเคลื่อนไปในทางเดียว เก็บสินค้าได้มากเช่นเดียวกับชั้นวางแบบ Drive-In Rack
 • Push Back Rack ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าเนื่องจากสินค้าจะเข้า-ออกด้านเดียว เหมาะกับสินค้าที่ไม่มีปัญหาการตกรุ่น หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ
 • ชั้นวางสำหรับวัสดุยาว ใช้เก็บสินค้าที่มีลักษณะเป็นแท่งยาว เช่น ท่อน้ำ แผ่นกระดาน เหล็กรูปพรรณ เป็นต้น
 • Mezzanine Floor หรือชั้นลอย ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสินค้าโดยไม่ต้องต่อเติมอาคาร สามารถปรับขนาดพื้นที่ให้เข้ากับพื้นที่คลังสินค้าได้ สามารถติดตั้งได้ง่าย
 • Long Span Rack Support Floor โครงสร้างเป็นแบบ Selective Rack เป็นชั้นวางอุตสาหกรรมที่รับน้ำหนักได้มาก มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง สามารถวางสินค้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้พาเลท