Multi-Tier Shelving : Jenbunjerd Corporate : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

ชั้นวางซ้อนหลายชั้น

รับคำปรึกษา ฟรี!

Verify Code : 44891

There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent!!


  • ชั้นวางที่ใช้พื้นที่แนวสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เชื่อมโยงด้วยโครงสร้างระหว่างชั้นที่มีความแข็งแรง โดยที่ทางเดินมีราวกันตก และบันไดสำหรับขึ้นลง
  • เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้า หรือวัสดุสิ่งของที่มีขนาดกลางเล็ก

 

 

คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้

  • เป็นทางเลือกของการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บอย่างรวดเร็วและใช้เงินลงทุนน้อยภายในอาคารเดิมที่มีอยู่
  • ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในอากาศได้คุ้มค่า โดยการเพิ่มชั้นขึ้นไปได้หลายชั้น จึงสามารถลดการใช้พื้นที่ในแนวราบ
  • สามารถแบ่งพื้นที่การใช้งานได้หลากหลาย
  • โครงสร้างของชั้นวางติดตั้งและถอดประกอบง่าย ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
  • มีแผ่นพื้นให้เลือกหลายชนิดทั้งแบบทึบและโปร่ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน