รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น RY-T10D
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น RY-T10D
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น RY-AGV-1500GT-01
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น RY-AGV-1500GT-01
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น CPD10-AGV / CPD15-AGV
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น CPD10-AGV / CPD15-AGV
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น CDDK 15-AGV
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น CDDK 15-AGV
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น CBD20-AGV / CBD25-AGV / CBD30-AGV
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น CBD20-AGV / CBD25-AGV / CBD30-AGV
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น CQD20H-AGV / CQD30H-AGV
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น CQD20H-AGV / CQD30H-AGV
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น CQD45H-AGV
รถ AGV (Automatic Guided Vehicle) ระบบอัตโนมัติ รุ่น CQD45H-AGV