T-Post Shelving
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

T-Post Shelving

T-Post Shelving

T-Post Shelving

  • รับน้ำหนักได้ 120 กก. ต่อชั้น