Stapel Rack

Stapel Rack

Stapel Rack

Stapel Rack

  • ใช้งานแทนแพลเลท ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
  • ซ้อนสูงได้โดยไม่ทำให้สินค้าเสียหาย