Stapel Rack
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Stapel Rack

Stapel Rack

Stapel Rack

  • ใช้งานแทนแพลเลท ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
  • ซ้อนสูงได้โดยไม่ทำให้สินค้าเสียหาย