Stacking Pallet พาเลทเหล็กแบบซ้อนทับกันได้

Stacking Pallet

Stacking Pallet

Stacking Pallet

  • โครงสร้างเหล็กเชื่อมแข็งแรง
  • เปิดด้านหน้าสะดวกต่อการเข้าออกของแพลเลท
  • สามารถเก็บซ้อนได้เมื่อไม่ใช้งาน ประหยัดพื้นที่ สามารถซ้อนสูงได้ถึง 4 ชั้น