Push Back Rack
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Push Back Rack

ชั้นวางแบบ Push Back

ชั้นวางแบบ Push Back
Push Back Rack

การใช้งานคล้ายกับ Flow Rack และสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าเนื่องจากสินค้าจะเข้า-ออกด้านเดียว สินค้าที่เก็บไว้ก่อนจะถอยร่นเข้าด้านใน เมื่อมีสินค้าใหม่วางเพิ่ม และจะเคลื่อนออกมาด้านหน้า เมื่อมีการนำแพลเลทด้านหน้าออกไป จึงเหมาะกับสินค้าที่ไม่มีปัญหาการตกรุ่น หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ