Multi-Tier Shelving
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Multi-Tier Shelving

ชั้นวางซ้อนหลายชั้น

ชั้นวางซ้อนหลายชั้น
Multi-Tier Shelving

  • ชั้นวางที่ใช้พื้นที่แนวสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เชื่อมโยงด้วยโครงสร้างระหว่างชั้นที่มีความแข็งแรง โดยที่ทางเดินมีราวกันตก และบันไดสำหรับขึ้นลง
  • เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้า หรือวัสดุสิ่งของที่มีขนาดกลางเล็ก