Micro Rack ชั้นวางของอเนกประสงค์
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Micro Rack

ชั้นวาง Micro Rack

ชั้นวาง Micro Rack
Micro Rack

  • รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150-250 กก. ต่อชั้น
  • สามารถเพิ่มแผงปิดด้านหลังสำหรับกันสิ่งของไม่ให้ตก