Medium-Duty Boltless Shelving
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Medium-Duty Boltless Shelving

ชั้นวางขนาดกลาง

ชั้นวางขนาดกลาง
Medium-Duty Boltless Shelving

  • รับน้ำหนักได้ 300-400 กก. ต่อชั้น
  • ประกอบง่าย ไม่ใช้น็อตขันยึด