Long Span Rack Support Floor
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Long Span Rack Support Floor


Long Span Rack Support Floor

โครงสร้างเป็นชั้นวางแบบ Selective Rack รับน้ำหนักได้มาก มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง ใช้พื้นที่ในแนวดิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำสินค้าวางได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้แพลแลท