Foldable Wire Container

Foldable Wire Container

ลังตะแกรงเหล็กพับได้

ลังตะแกรงเหล็กพับได้
Foldable Wire Container

  • สำหรับการจัดเก็บชั่วคราว หรือสินค้าที่เข้าออกบ่อย และใช้สำหรับขนย้ายแทนแพลเลท
  • สามารถติดล้อเพิ่มที่คานใต้ลัง เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และสามารถซ้อนสูงได้โดยไม่ต้องถอดล้อออก
  • ผลิตด้วยลวดเหล็กชุบซิงค์






Related Product