ชั้นวางสินค้าแบบ Drive-In ใช้วางสินค้าตามแนวลึก
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Drive-In Rack / Drive-Through Rack

ชั้นวางแบบ Drive-In / Drive Through

ชั้นวางแบบ Drive-In / Drive Through
Drive-In Rack / Drive Through Rack

เป็นชั้นวางที่เก็บสินค้าได้มากกว่า Selective Rack ถึง 30-40% เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มี SKU น้อย