ชั้นวางสินค้าแบบ Drive-In ใช้วางสินค้าตามแนวลึก
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Drive-In Rack / Drive-Through Rack

ชั้นวางแบบ Drive-In / Drive Through

ชั้นวางแบบ Drive-In / Drive Through
Drive-In Rack / Drive Through Rack

เป็นชั้นวางที่เก็บสินค้าได้มากกว่า Selective Rack ถึง 30-40% เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มี SKU น้อย


คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้

  • ชั้นวางแบบ Drive-In มีการใช้พื้นที่เฉลี่ย 75% ของพื้นที่ในการจัดเก็บบนชั้นวางทั้งหมด และใช้พื้นที่บนพื้นในการจัดเก็บคิดเป็น 65%
  • ความสามารถในการเข้าถึงสินค้าทันทีได้ 6% เพราะไม่สามารถเข้าถึงแพลเลทได้โดยตรง
  • ใช้พื้นที่ในอากาศอย่างคุ้มค่า สามารถจัดเก็บสินค้าได้ปริมาณมากคล้ายการวางกองบนพื้น แต่ยังคงเข้าถึงแพลเลทสินค้าได้
  • เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเป็นกลุ่มหรืองวด และคลังสินค้าที่เก็บสินค้าที่มีจำนวน SKUs น้อย แต่มีปริมาณการจัดเก็บสินค้าต่อ SKUs เป็นจำนวนมาก