ชั้นวางสินค้าแบบ Drive-In ใช้วางสินค้าตามแนวลึก

Drive-In Rack / Drive-Through Rack

ชั้นวางแบบ Drive-In / Drive Through

ชั้นวางแบบ Drive-In / Drive Through
Drive-In Rack / Drive Through Rack

เป็นชั้นวางที่เก็บสินค้าได้มากกว่า Selective Rack ถึง 30-40% เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มี SKU น้อย


คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้

 • ชั้นวางแบบ Drive-In มีการใช้พื้นที่เฉลี่ย 75% ของพื้นที่ในการจัดเก็บบนชั้นวางทั้งหมด และใช้พื้นที่บนพื้นในการจัดเก็บคิดเป็น 65%
 • ความสามารถในการเข้าถึงสินค้าทันทีได้ 6% เพราะไม่สามารถเข้าถึงแพลเลทได้โดยตรง
 • ใช้พื้นที่ในอากาศอย่างคุ้มค่า สามารถจัดเก็บสินค้าได้ปริมาณมากคล้ายการวางกองบนพื้น แต่ยังคงเข้าถึงแพลเลทสินค้าได้
 • เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเป็นกลุ่มหรืองวด และคลังสินค้าที่เก็บสินค้าที่มีจำนวน SKUs น้อย แต่มีปริมาณการจัดเก็บสินค้าต่อ SKUs เป็นจำนวนมาก

 

Specifications

 • Rack Dimension: (WxDxH)
            Width: ประมาณ 1350 mm / Lane (ตามขนาด Pallet )
            Depth: Double Deep ขึ้นไป อยู่ที่การออกแบบ และความต้องการของลูกค้า
            Height: 3 – 4 Level อยู่ที่การออกแบบ และสินค้าของลูกค้า
 • Color: Epoxy Powder or Pre-Galvanize 
 • สามารถใช้งานในอุณหภูมิ -25 – 35 องศาเซลเซียส

Related Product