Cantilever Rack
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Cantilever Rack

ชั้นวางสำหรับวัสดุยาว

ชั้นวางสำหรับวัสดุยาว
Cantilever Rack

เป็นชั้นวางที่ใช้เก็บสินค้าที่มีลักษณะเป็นแท่งยาว เช่น ท่อน้ำ แผ่นกระดาน เหล็กรูปพรรณ เป็นต้น


คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้

  • ชั้นวางประเภทนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้าที่มีความยาวมาก หรือมีลักษณะเป็นวงแหวน หรือเป็นแผ่น จึงลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานลงได้
  • ปริมาณจัดเก็บสินค้าเพิ่มมากขึ้น 70% เมื่อเทียบกับ Selective Rack ในพื้นที่จัดเก็บที่เท่ากัน
  • โครงสร้างของชั้นวางไม่มีเสาอยู่ด้านหน้า จึงใช้งานได้สะดวก
  • มีแขนรับน้ำหนักได้ทั้งแบบฝั่งเดียวและแบบสองฝั่งของเสา จึงมีความยืดหยุ่นในการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  • แขนชั้นวางออกแบบมาให้สามารถรับน้ำหนักได้ตามความต้องการของลูกค้า และสามารถปรับระดับขึ้นลงให้เหมาะสมกับชนิดสินค้าที่จัดเก็บได้
  • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าได้หลากหลาย
  • ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Related Product