Cantilever Rack
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Cantilever Rack

ชั้นวางสำหรับวัสดุยาว

ชั้นวางสำหรับวัสดุยาว
Cantilever Rack

เป็นชั้นวางที่ใช้เก็บสินค้าที่มีลักษณะเป็นแท่งยาว เช่น ท่อน้ำ แผ่นกระดาน เหล็กรูปพรรณ เป็นต้น