Start-up

Start-up

Start-up

Start-up

รถฟอร์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ใช้วิธีการสตาร์ทเครื่องเหมือนกับรถยนต์หรือรถบรรทุกทั่วๆไป คือการดึงไปจากแบตเตอรี่เพื่อให้ไดสตาร์ททำงานและจุดหัวเทียนเพื่อให้เครื่องยนต์ติดทำงาน

แบตเตอรี่ Start-up จะมีแรงดันไฟที่ 12V และมีให้เลือกทั้งแบบเซลล์เปียกธรรมดา (Wet-cell) และแบบแห้ง (Dry-cell Maintenance Free) มีขนาด Amp-hour ที่หลากหลายตามขนาดรถที่เหมาะสม

แบตเตอรี่ประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟกระแสสูงๆในระยะเวลาสั้นๆ และไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการดึงไฟเป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง หากต้องการแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟน้อยเป็นระยะเวลานาน ๆ (เช่น รถยกไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่สำรองไฟสำหรับโซล่าร์เซลล์) ให้พิจารณาแบตเตอรี่ประเภท Deep-cycle แทนContact
Industrial Trucks & Parts
Tel 02-096-9898 Ext 1201-1205
Fax 02-015-2440
E-mail: mhe@jenbunjerd.com