การบริการและการรับประกัน
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

การบริการและการรับประกัน


การบริการในระยะรับประกัน

  • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) ในช่วงระยะรับประกัน บริษัทฯ จะมีทีมช่างบริการเข้าบริการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษารถตามมาตรฐาน ตามระยะเวลาการบำรุงรักษาของรถแต่ละรุ่นที่กำหนดไว้โดยไม่คิดค่าบริการยกเว้นอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามกำหนดหรือสึกหรอจากการใช้งาน เช่น น้ำมัน กรองเครื่อง ล้อ เป็นต้น
  • การบริการซ่อมรถ (Breakdown Service) หากรถที่อยู่ในระยะรับประกัน มีอาการเสียหรือไม่สามารถใช้งานได้บริษัทฯ จะให้บริการโดยไม่คิดค่าแรง

การบริการหลังหมดระยะรับประกัน

  • บริการซ่อมรถ (Breakdown Service) บริษัทฯ มีทีมช่างที่มีประสบการณ์พร้อมให้บริการกับลูกค้าหากมีการแจ้งซ่อมเข้ามาที่ศูนย์บริการ ท่านจะได้รับการบริการภายใน 24 ชม.
  • บริการรายเดือน (Service Contract) หลังจากรถหมดระยะรับประกัน รถที่มีการทำสัญญาบริการจะได้รับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ทุกเดือน
  • บริการแบบเหมาจ่าย (Full Service) เป็นรูปแบบของการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงให้คงที่