Push Back Rack

ชั้นวางแบบ Push Back
Push Back Rack

การใช้งานคล้ายกับ Flow Rack และสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าเนื่องจากสินค้าจะเข้า-ออกด้านเดียว สินค้าที่เก็บไว้ก่อนจะถอยร่นเข้าด้านใน เมื่อมีสินค้าใหม่วางเพิ่ม และจะเคลื่อนออกมาด้านหน้า เมื่อมีการนำแพลเลทด้านหน้าออกไป จึงเหมาะกับสินค้าที่ไม่มีปัญหาการตกรุ่น หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.