Success Story Haadthip : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)
Shuttle Rack Project Haadthip ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
project name:

Shuttle Rack Project Haadthip ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

project type:

Shuttle Rack

date:

April 2022

คลังสินค้าอัตโนมัติ Shuttle Rack System / Pallet Runner

               บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับลิขสิทธิ์จาก โคคา-โคลา คัม ปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมใน 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่โคคา-โคลา คัมปะนี เป็นเจ้าของ เช่น “โคคา-โคลา” “แฟนต้า” “สไปรท์”   โดยบริษัทฯมีแผนทำตลาดผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมรสชาติใหม่หลายตัว ดังนั้นจะต้องมีการจัดเก็บชนิดของหัวเชื้อน้ำอัดลมเพิ่มชึ้นในคลังสินค้าเพื่อรองรับการผลิต จึงต้องการปรับปรุงคลังสินค้าที่มีพื้นที่จำกัดให้รองรับการจัดเก็บที่เพิ่มมากขึ้น

Solution by Jenbunjerd : Shuttle Rack System

               บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ได้รับการติดต่อให้เข้าสำรวจหน้างานเพื่อนำเสนอระบบจัดเก็บที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พบว่าแต่เดิมการจัดเก็บหัวเชื้อน้ำอัดลมเก็บในลักษณะพาเลทวางซ้อน 2 ชั้น อยู่ในอาคารที่มีพื้นที่จำกัด 20 เมตร x 9 เมตร x 6.5 เมตร สามารถเก็บได้เพียง 170 พาเลท  และการจัดเก็บเบิกจ่ายตามชนิดของหัวเชื้อยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยโจทย์ที่ได้รับคือยังคงต้องใช้สถานที่เดิมในการจัดเก็บเนื่องจากสถานที่อยู่ใกล้ไลน์ผลิต การเปลี่ยนสถานที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาก รวมถึงต้องลงทุนสร้างอาหารใหม่

               เจนบรรเจิดเข้าศึกษากระบวนทำงานขั้นตอนการรับหัวเชื้อเข้าออกจากคลัง และข้อจำกัดในการทำงานต่างๆ โดยบริษัทฯได้ออกแบบและนำเสนอระบบจัดเก็บแบบกระสวย หรือ Shuttle Rack ในพื้นที่อาคารคลังสินค้าเดิม ทำให้เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บได้มากขึ้นเป็น 216 พาเลท มากขึ้นกว่าเดิม 27% นอกจากนั้น ระบบจัดเก็บแบบกระสวยกึ่งอัตโนมัติ Shuttle Rack ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเข้าและเบิกจ่ายของหัวเชื้อออกจากคลังได้สะดวกและเป็นระบบมากขึ้น 

               เจนบรรเจิดบริการให้คำปรึกษา ออกแบบนำเสนอแผนงาน และติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติด้วยทีมวิศวกรชำนาญการและทีมดูแลหลังการขายอย่างมืออาชีพ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งระบบจัดเก็บกึ่งอัตโนมัติแบบกระสวย Shuttle Rack และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างสูงหลังจากใช้งาน