พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ จับมือ เจนบรรเจิด มุ่งสร้างแรงงานพัฒนาตลาดโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Corporate News

พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ จับมือ เจนบรรเจิด มุ่งสร้างแรงงานพัฒนาตลาดโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน


   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์กระจายสินค้าบริษัทเจนบรรเจิด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลง กับ นายประเสริฐ เจนศิริวานิช กรรมการผู้จัดการ นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจนบรรเจิด จำกัด ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ที่ปรึกษาบริษัท ในการนี้มีผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามประกอบด้วย ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ และคณะผู้บริหารบริษัท เจนบรรเจิด จำกัด

MOU

 

   ความร่วมมือทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้า และศูนย์การอบรมการขับรถฟอร์คลิฟต์ ในชื่อว่า เจนบรรเจิดอคาเดมี่ (Jenbunjerd Academy) เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพด้านโลจิสติกส์ และพัฒนาตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

 

   ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยว่า "คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ได้มีโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของตนตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งยังร่วมมือกันสนับสนุนด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในที่สุด"

MOU

 

   ด้านนายประเสริฐ เจนศิริวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด กล่าวว่า "ปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงขึ้น หลายธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน แต่เรื่อง "บุคลากร" ก็มีความสำคัญไม่แพ้เทคโนโลยี โดยเฉพาะการเพิ่มความสามารถให้กับบุคลากรเดิม ส่วนบุคลากรใหม่ก็ต้องมีทักษะความสามารถเพียงพอให้สามารถเริ่มงานได้ในทันที เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท เจนบรรเจิด จำกัด มีพันธกิจหนึ่งที่ต้องการส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านอุปกรณ์และระบบจัดเก็บยกย้ายสินค้า ตามแนวคิด "เจนบรรเจิดพัฒนา" เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ในการกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคและสู่โลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ"

 

   ทั้งนี้ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิต จำหน่ายและส่งออก อุปกรณ์จัดเก็บยกย้าย (Materials Handling Equipment) มานานกว่า 35 ปี มีสินค้าที่มีความหลากหลายมากที่สุดของประเทศ ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้งานทั่วไป อาทิ รถเข็น รถลากจูงระบบไฟฟ้า รถยกสูงชนิดต่างๆ ชั้นวางสินค้า แพลเลทและภาชนะพลาสติก ไปจนถึงการให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ (Automated Storage / Retrieval System : AS/RS) ด้วยบริการแบบครบวงจร ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ นันท์นภัส ประสิทธิ์สุวรรณ์ โทร.02-960-9999 ต่อ 5204 อีเมล์ marketing1@jenbunjerd.com

MOU

MID YEAR SALE หั่นราคา by Yale and Xilin

MID YEAR SALE หั่นราคา by Yale and Xilin

แบรนด์ YALE และ XILIN ขนมาลด มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย

YALE MID YEAR SALE หั่นราคา

YALE MID YEAR SALE หั่นราคา

แบรนด์ YALE ขนมาลด มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย

มอบเงินบริจาคซื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเงินบริจาคซื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จากการระบาด Covid-19

โครงการ Move Forward Together ได้ร่วมจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต

โครงการ Move Forward Together ได้ร่วมจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัด “โครงการ Move Forward Together” กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ปันนํ้าใจ..บริจาคเลือดช่วยเหลือผู้อื่น

DOHOME ลงทุนระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท

DOHOME ลงทุนระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท

DOHOME ลงทุนระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) ในคลังสินค้าของ DOHOME เพิ่มอีก 3 สาขา

JUMBO MID YEAR SALE ลดสูงสุด 22%

JUMBO MID YEAR SALE ลดสูงสุด 22%

แบรนด์ JUMBO ขนมาลด มีจำนวนจำกัด!! รับประกันสินค้า 1 ปี 

พบกับอะไหล่รถฟอร์คลิฟท์ในราคาสุดพิเศษ และช่างมืออาชีพ ที่พร้อมให้บริการคุณ

พบกับอะไหล่รถฟอร์คลิฟท์ในราคาสุดพิเศษ และช่างมืออาชีพ ที่พร้อมให้บริการคุณ

เปลี่ยนอะไหล่รถฟอร์คลิฟท์ อะไหล่รถยก กับเจนบรรเจิดวันนี้ พบกับอะไหล่รถฟอร์คลิฟท์ในราคาสุดพิเศษ และช่างมืออาชีพ ที่พร้อมให้บริการคุณ!!!

พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ จับมือ เจนบรรเจิด มุ่งสร้างแรงงานพัฒนาตลาดโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน

พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ จับมือ เจนบรรเจิด มุ่งสร้างแรงงานพัฒนาตลาดโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์กระจายสินค้าบริษัทเจนบรรเจิด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

รถฟอร์คลิฟท์ Yale UX “รุ่นใหม่!” ราคาพิเศษช่วงเปิดตัว เริ่มต้นเพียง 539,000.-

รถฟอร์คลิฟท์ Yale UX “รุ่นใหม่!” ราคาพิเศษช่วงเปิดตัว เริ่มต้นเพียง 539,000.-

Yale UX – “The new User eXperience” รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ Yale UX “รุ่นใหม่!” ราคาพิเศษช่วงเปิดตัว เริ่มต้นเพียง 539,000.- จำนวนจำกัด!

Promotion รถยกไฟฟ้า Yale พร้อมแบตเตอรี่และตู้ชาร์จ ในราคาสุดพิเศษ!!

Promotion รถยกไฟฟ้า Yale พร้อมแบตเตอรี่และตู้ชาร์จ ในราคาสุดพิเศษ!!

ห้ามพลาด!!!!!!!! โปรโมชั่นสุดพิเศษ รถยกไฟฟ้า Yale พร้อมแบตเตอรี่และตู้ชาร์จ ในราคาสุดพิเศษ!! ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562