Corporate News


ร่วมออกบูธในงาน “Open House มจพ.วิทยาเขตระยอง 2019”


Date : 2019-05-17

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ร่วมออกบูธในงาน “Open House มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 2019”

เมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2562 บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูธที่งาน Open House ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จังหวัดระยอง

มีกิจกรรมสำหรับผู้เข้าชมบูธของทางเจนบรรเจิดมากมาย อาทิ การทดลองขับรถ AGV และการให้ความรู้เกี่ยวกับรถ AGV เป็นพาหนะที่สามารถบริหารจัดการสินค้าแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนขับ รวมถึงกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าชมบูธได้ร่วมสนุกอีกหลายรายการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก

บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ ทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและผู้เข้าชมงานทุกท่าน ที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่เรานำไปจัดแสดง รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับเราในงานนี้  บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด  จะจัดงานดีๆ แบบนี้อีกเรื่อยๆ ค่ะ


Industrial Trucks & Parts Introduction เรื่องจัดเก็บ ยกย้าย ต้องเจนบรรเจิด

ดูแลและให้บริการ ตั้งแต่ให้คำปรึกษาจนถึงบริการหลังการขาย


งานต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสวปอ. มส.10 เข้าเยี่ยมชม Jenbunjerd DC

เจนบรรเจิดได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก สวปอ. มส.10 เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด 

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.