Corporate News


เจนบรรเจิด ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นประจำปี 2561 ระดับประเทศ”


Date : 2018-06-27

          บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

          การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้าง นายจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงาน ในสถานประกอบกิจการด้วยการปรึกษาหารือร่วมในระบบทวิภาคี และเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่สร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี

 


รถยกสูงไฟฟ้าแบบเลื่อนเสาไปข้างหน้า รุ่น CQD12-15R

ด้วยการยืดชุดเสาไปข้างหน้า (Moving-mast) เพื่อจัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายสินค้าจากชั้นวาง สามารถใช้งานในคลังสินค้าที่มีช่องทางวิ่งแคบได้เป็นอย่างดี


สร้างคลังสินค้าอย่างมั่นใจ เลือกใช้บริการจากเจนบรรเจิด

ด้วยการบริการที่ครบวงจรจากช่างมืออาชีพเฉพาะทาง จึงสามารถไว้วางใจได้ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการบริการหลังการขาย 

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.