Corporate News


เจนบรรเจิด ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นประจำปี 2561 ระดับประเทศ”


Date : 2018-06-27

          บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

          การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้าง นายจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงาน ในสถานประกอบกิจการด้วยการปรึกษาหารือร่วมในระบบทวิภาคี และเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่สร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี

 

Special Price!!! โปรโมชั่นส่งท้ายปี รถอุตสาหกรรมคุณภาพเยี่ยม ลดสูงสุดถึง 40%

Special Price!!! รถอุตสาหกรรมแบรนด์คุณภาพ ลดสูงสุดถึง 40%

Special Price!!! รถอุตสาหกรรมแบรนด์คุณภาพ (JUMBO by XILIN, YALE by JENBUNJERD) ลดสูงสุดถึง 40% พลาดไม่ได้แล้ว...


นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.