Corporate News


นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


Date : 2018-05-03

           นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรติยศนี้ให้แก่นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะฯ และสังคม เมื่อวันที่ 31 เมษายน 2561

 


รถยกสูงไฟฟ้าแบบเลื่อนเสาไปข้างหน้า รุ่น CQD12-15R

ด้วยการยืดชุดเสาไปข้างหน้า (Moving-mast) เพื่อจัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายสินค้าจากชั้นวาง สามารถใช้งานในคลังสินค้าที่มีช่องทางวิ่งแคบได้เป็นอย่างดี


สร้างคลังสินค้าอย่างมั่นใจ เลือกใช้บริการจากเจนบรรเจิด

ด้วยการบริการที่ครบวงจรจากช่างมืออาชีพเฉพาะทาง จึงสามารถไว้วางใจได้ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการบริการหลังการขาย 

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.