Corporate News


นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


Date : 2018-05-03

           นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรติยศนี้ให้แก่นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะฯ และสังคม เมื่อวันที่ 31 เมษายน 2561

 

Special Price!!! โปรโมชั่นส่งท้ายปี รถอุตสาหกรรมคุณภาพเยี่ยม ลดสูงสุดถึง 40%

Special Price!!! รถอุตสาหกรรมแบรนด์คุณภาพ ลดสูงสุดถึง 40%

Special Price!!! รถอุตสาหกรรมแบรนด์คุณภาพ (JUMBO by XILIN, YALE by JENBUNJERD) ลดสูงสุดถึง 40% พลาดไม่ได้แล้ว...


นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.