Corporate News


นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


Date : 2018-05-03

           นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรติยศนี้ให้แก่นายวิญญู บรรเจิดรุ่งขจร ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะฯ และสังคม เมื่อวันที่ 31 เมษายน 2561

 


1


ภาพบรรยากาศงานแสดงสินค้า

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจบูธของเรา ในงาน INTERMACH 2019

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.