Corporate News


ติดตามกิจกรรม “ปลูกข้าวแบ่งปันเพื่อน” สืบสานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


Date : 2018-02-13

          ภาพแปลงนาโยนกล้า “ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ” ในกิจกรรม “ปลูกข้าวแบ่งปันเพื่อน” บริเวณแปลงนา เนื้อที่ 2 ไร่ ภายในศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 16 มกราคม 2561 ต้นข้าวอยู่ในระยะเมล็ดข้าวสุกแก่

          กิจกรรม “ปลูกข้าวแบ่งปันเพื่อน” เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 บริเวณแปลงนา เนื้อที่ 2 ไร่ ภายในศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานเจนบรรเจิดได้มีส่วนร่วม และเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูก คือ ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบำรุงโลหิต บำรุงร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันโรคความจำเสื่อม และยังช่วยลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็ง

          ทั้งนี้ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561  โดยส่วนหนึ่งของข้าวที่ได้ บริษัทฯ จะแจกให้พนักงาน และเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการปลูกครั้งต่อๆ ไป และอีกส่วนจะมอบให้แก่ลูกค้ารายสำคัญและชุมชนใกล้เคียงศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด

 


1


ภาพบรรยากาศงานแสดงสินค้า

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจบูธของเรา ในงาน INTERMACH 2019

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.