Corporate News


บริษัท แฟนซี อาร์ต กรุ๊ป จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด


Date : 2017-12-06

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท แฟนซี อาร์ต กรุ๊ป จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าในครั้งนี้ ผู้เข้าชมได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากร "คุณเบญจรัตน์ หงษ์คำมี" ผู้จัดการสายงานผลิตและวิศวกรรม บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด เกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบจัดเก็บ ยก ย้าย ที่ทันสมัยและการสาธิตการใช้งานระบบชั้นวางกึ่งอัตโนมัติ (Shuttle Rack) รวมถึงการซักถามข้อสงสัย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก กิจกรรมนี้เป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการเข้าเยี่ยมชมและการฟังบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่คณะผู้เข้าชม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

          เรามีภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรรมมาให้ดูค่ะ

 

 

Special Price!!! โปรโมชั่นส่งท้ายปี รถอุตสาหกรรมคุณภาพเยี่ยม ลดสูงสุดถึง 40%

Special Price!!! รถอุตสาหกรรมแบรนด์คุณภาพ ลดสูงสุดถึง 40%

Special Price!!! รถอุตสาหกรรมแบรนด์คุณภาพ (JUMBO by XILIN, YALE by JENBUNJERD) ลดสูงสุดถึง 40% พลาดไม่ได้แล้ว...


นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.