Multi-Tier Shelving

ชั้นวางซ้อนหลายชั้น
Multi-Tier Shelving

  • ชั้นวางที่ใช้พื้นที่แนวสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เชื่อมโยงด้วยโครงสร้างระหว่างชั้นที่มีความแข็งแรง โดยที่ทางเดินมีราวกันตก และบันไดสำหรับขึ้นลง
  • เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้า หรือวัสดุสิ่งของที่มีขนาดกลางเล็ก

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.