Mobile Rack

ชั้นวางแบบเคลื่อนที่
Mobile Rack

เป็นชั้นวางคล้าย Selective Rack ที่สามารถเลื่อนชั้นวางให้เคลื่อนในแนวซ้ายและขวา เพื่อเปิดช่องทางให้รถยกเข้าไปตักสินค้าที่ต้องการ จึงเป็นที่สามารถประหยัดพื้นที่ได้มากถึง 80%

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.