ชั้นวาง Micro Rack

ชั้นวาง Micro Rack
Micro Rack

  • รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150-250 กก. ต่อชั้น
  • สามารถเพิ่มแผงปิดด้านหลังสำหรับกันสิ่งของไม่ให้ตก

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.