Mezzanine Floor

ชั้นลอย
Mezzanine Floor

เป็นชั้นวางแบบชั้นลอยซึ่งอาจมี 2-3 ชั้น ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสินค้า โดยไม่ต้องต่อเติมอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน สามารถโยกย้ายได้ง่าย

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.