Long Span Rack Support Floor

Long Span Rack Support Floor

โครงสร้างเป็นชั้นวางแบบ Selective Rack รับน้ำหนักได้มาก มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง ใช้พื้นที่ในแนวดิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำสินค้าวางได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้แพลแลท

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.