รถบรรทุกไฟฟ้าอเนกประสงค์ EV-500
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

EV-500

รถบรรทุกไฟฟ้าอเนกประสงค์ EV-500

รถบรรทุกไฟฟ้าอเนกประสงค์ EV-500

  • ความสามารถในการบรรทุก 500 กก.
  • เหมาะสำหรับใช้บรรทุกสิ้งของในคลังสินค้าพื้นที่เล็กๆ
  • ขนาดเล็กกะทัดรัดใช้งานในพื้นที่แคบได้เป็นอย่างดี
  • มีสวิตช์ควบคุมทิศทางเดินหน้าและถอยหลัง
  • ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่จากด้านข้างตัวรถได้
  • แบตเตอรี่ Deep CycleContact
Industrial Trucks & Parts
Tel 02-096-9898 Ext 1201-1205
Fax 02-015-2440
E-mail: mhe@jenbunjerd.com