รถ Order Picker EV-500

EV-500

รถ Order Picker EV-500

รถ Order Picker EV-500

  • ความสามารถในการบรรทุก 500 กก.
  • เหมาะสำหรับใช้บรรทุกสิ่งของในคลังสินค้าพื้นที่เล็กๆ
  • ขนาดเล็กกะทัดรัดใช้งานในพื้นที่แคบได้เป็นอย่างดี
  • มีสวิตช์ควบคุมทิศทางเดินหน้าและถอยหลัง
  • ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่จากด้านข้างตัวรถได้
  • แบตเตอรี่ Deep CycleContact
Industrial Trucks & Parts
Tel 02-096-9898 Ext 1201-1205
Fax 02-015-2440
E-mail: mhe@jenbunjerd.com