Life at Jenbunjerd

"เจนบรรเจิด... ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด"

กว่า 30 ปี ที่เรามุ่งมั่นลงมือทำเพื่อการ "จัดเก็บ" ที่ดีกว่า "ยก ย้าย" ที่สะดวกกว่า เพื่อ "โลก"
จนเป็นบริษัทชั้นนำด้านการจัดเก็บ ยกย้ายในกลุ่มประเทศอาเซียน ...จากประสบการณ์และความสำเร็จที่ผ่านมานั้น
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนเจนบรรเจิด เพราะทุกคนมีหัวใจวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน
เราคำนึงถึงลูกค้ามาเป็นอันดับแรก เรารักบ้านของเรา และพร้อมจะพัฒนาบ้านหลังนี้ให้เติบโตไปพร้อมกับตัวเราอย่างยั่งยืน
ก้าวหน้าอย่างมีจริยธรรม .... "บ้านหลังนี้ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด"

Our Special Program & Activity

"เจนบรรเจิด มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้"


เจนบรรเจิดเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเรามีองค์ความรู้ และมีบุคลากรที่มีศักยภาพ เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ
เพราะเราเชื่อมั่นว่า "คนเก่งแค่ไหน องค์กรก็จะเก่งแค่นั้น" เราจึงพร้อมให้โอกาส ด้วยความความก้าวหน้าทางอาชีพ
และค่าตอบแทนที่คุ้มค่า เพื่อสร้างบ้านให้น่าอยู่ควบคู่กับการพัฒนา

Employees' Well-Being

"คน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเรา"


เจนบรรเจิดให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน เรา "รักเพื่อนของเรา เพราะทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน"
เราไม่ได้ดูแลเพียงเฉพาะในเวลางานเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงองค์ประกอบด้านอื่นๆ
ของชีวิต และครอบครัวพนักงาน เราพร้อมคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
มีความสุขในการทำงาน และปรารถนาที่จะร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว

Work with Jenbunjerd

"ก้าวไปด้วยกันกับเจนบรรเจิด...."

เจนบรรเจิดมุ่งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่สากล เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจ เราขอเชิญคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกัน
เพื่่อส่งมอบคุณค่า บริการที่ประทับใจให้แก่ลูกค้า และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยเปิดรับผู้มีความสามารถ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมงานกับเรา

Why join us? (ทำไมต้องร่วมงานกับเรา)
กว่า 30 ปีที่เราเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด
เรามีรากฐานที่แข็งแรง และพร้อมจะต่อยอด พัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เราจะพัฒนาคุณสู่ความเป็นมืออาชีพในสายงาน

Quick Apply Our Team Via Quick Apply :

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.